Mother´s Bloom

OM MOTHER´S BLOOM

OM MOTHER´S BLOOM

mOTHER´S bLOOM

Mother’s Bloom är en holistisk värld, skapad till de kvinnor- och mammor som vill skapa förändring och djupare kärlek till sig själva, sin familj och till den här världen. Genom Mother´s Bloom vill jag inspirera och skapa medvetenhet, där du kan börja skapa det liv som du är ämnad för, ett liv där vi inte bara stärker och hedrar oss själva, utan även människor, djur och natur genom den närande, moderliga energi som bor inom oss. Där kan vi öppna upp för en värld där kärleken kan växa fritt genom våra hjärtan.

Det är genom dig, ditt hjärta och din familj du kan börja förändra världen. Det är här du kan skapa en förändring genom din kärlek som kommer att förmedla liv och växtkraft till vår värld. Det är här ett frö kan börja gro, och det är här kärleken slår rot och fortsätter att expandera sig allt starkare genom livet. När den feminina, moderliga kraften blommar ut, då blommar hela världen. Det är här som din starkaste upplevelse kommer att ske, när du blommar ut och inser vilken kraft du faktiskt bär på.


"Om du vill förändra världen, gå hem och älska din familj"

“När du fullt ut förstår vilket värde du har för den här världen, då kommer du se på dig själv och ditt liv med andra ögon.”

När du fullt ut förstår vilket djupt värde du har för den här världen, då kommer du se på dig själv och ditt liv med andra ögon och du kommer att göra allt du kan för att ge världen det den behöver, genom ditt hjärta, ditt unika moderskap, dina unika gåvor och ditt unika liv.

Mother´s Bloom är en plats där du kan få den vägledning och inspiration leva ut din sanna essens för att expandera och blomma ut till den kvinnan och mamma som du i ditt hjärta är, där du blir modig nog att leva ett autentiskt liv från ditt hjärta som ärar dig, din familj och vår värld. Den här resan skapar ett nytt medvetet sätt för dig att leva, för resten av ditt liv, så att du som kvinna och mamma kan leva det liv ditt hjärta längtar efter och samtidigt förändra världen.

HOLISTISK HÄLSO- OCH LIVSCOACH

CAROLINE sUNDBERG

Caroline Sundberg heter jag som är grundaren av Mother’s Bloom. Det var ur mitt egna moderskap och min eget inre arbete som Mother’s Bloom skapades, där jag upptäckte och förstod djupet i den moderliga, närande kraften som lever inom mig, som lever inom oss alla. När den moderliga kraften är aktiv inom oss förmedlar vi kärlek och växtkraft till oss själva, till vår familj och världen. Den öppnar varsamt upp våra hjärtan så att vi kan föda en djupare, kärleksfullare upplevelse till oss själva, varandra och livet. Det är genom den här kraften vi kommer att skapa den nya världen.

Mitt hjärtas väg är att vara modern på jorden, att sprida den villkorslösa kärleken, att omfamna allt och alla, att vara modern som ser bortom ytan, och älskar på djupet. Jag är här för att väcka modern, den närande kraften i dig, att vägleda dig till din inre sanning, till inre välbefinnande, för att öppna upp och hitta hem till ditt hjärta, ditt unika moderskap, för att skapa en djup och kärleksfull upplevelse till dig så att du kan börja nära världen genom ditt vackra hjärta. När du hittar hem till kärleken så hjälper du hela världen hem till sina hjärtan, att vakna i kärlekens famn. 

Min VISION

En värld där vi alla lever genom våra hjärtan

VANLIGA FRÅGOR

Jag har så länge jag minns haft en stor kärlek till djur, människor och natur och hade tidigt i livet en vision om att förändra världen. Jag kände starkt motstånd till psykiska och fysiska gifter redan som ett litet barn där jag kände att de skapade separation, förgiftade mig och tog bort den jag var i min sanna essens. När jag växte upp hade jag en djup längtan och kärlek till att väcka upp vår sanna essens, att vägleda själar hem till sina hjärtan där de kan skapa kärleksfulla förändringar till vår värld, och återknyta kontakten med vår älskade moder jord. Att bli holistisk coach var för mig att verkligen att hitta hem. Här kan jag arbeta FÖR och MED livet, här kan jag vara modern på jorden, att nära allt liv på jorden genom mitt arbete.

I början av livet förstod jag inte riktigt hur jag kunde förändra världen, den var ju så stor. Idag ser jag hur livet ville visa mig vägen hit, samt förmedla de erfarenheter och den kunskap jag behövde innan jag begav mig fullt ut på denna väg. Framförallt att jag lärde mig att inte bära andra människor, att inte ge människor “goda råd” att istället vägleda människor, att leda dem hem till sin sanning och stärka deras tro på deras egen kraft. Den största lärdomen som livet har gett mig är mitt moderskap och insikten – att förändring startar inom oss själva och att vi alla redan bär på nyckeln, hem till våra hjärtan. Jag började att ta fullt ansvar över mina ord, tankar och handlingar, jag började titta inåt istället för att söka utåt, jag började att förmedla villkorslös kärlek till mig själv och andra, att se mig själv och andra som ett gudomliga ljus. Jag förstod nu hur jag kunde förändra världen, hur VI kan förändra världen – genom att skapa förändring inom oss själva först. Jag hittade äntligen hem till mitt hjärta, lyssnade och följde det, och det är dit jag nu vill vägleda dig, hem till ditt hjärta och moderhav.

Jag har lärt mig otroligt mycket i mitt moderskap, men det är tre saker som jag framförallt har lärt mig:

1. Kraften i den feminina energin, den närande kraften. 
När vi tillåter oss att vara och när vi väver in varandet i görandet så sker det magi i moderskapet. Att finna ett meditativt tillstånd i allt du gör, att vara och leva i nuet. Det är här jag fann min superkraft som mamma. Det finns en tid för allt, men under småbarnsåren så är moderskapet vår viktigaste uppgift och våra barn behöver en lugn och trygg miljö där vi är närvarande i stunden. Det är vi som sätter grunden för deras framtid. Du vet att du har kontakt med den feminina energin när du utstrålar en närande, grundad, trygg, intuitiv energi som verkar ur villkorslös kärlek. 

2. Att förändring startar med mig. 
En sån otroligt viktig insikt som jag önskar alla. När vi tar ansvar över våra ord, tankar och handlingar, våra känslor och djupa sår som vi bär på så skapar vi förändring och läkning, så att de inte förs över på våra barn. Våra barn är vår framtid, och det är otroligt viktigt att vi vägleder dem till den framtid vi önskar att se. För att göra det behöver vi själva VARA och LEVA så som vi vill se vår framtida värld.

3. Gudomlig självkärlek.
Jag lärde mig vikten i att ta hand om mig själv, att älska mig själv. För att vara en moder till någon annan så måste vi i första hand vara en moder till oss själva, att älska och nära oss själva. När du ger dig själv kärlek och tid, så kommer du ha mer kärlek att förmedla till din omgivning. Att ge sig själv detta är inte en självisk handling som många tror. Det är att ta ansvar och något som vi måste se över VARJE dag för att fylla på med kraft och energi, så att vi kan vara en kärleksfull medsjäl här på jorden och den mamma vi önskar att vara till våra barn. Genom att vi gör det så visar vi också våra barn vikten i att förmedla villkorslös kärlek till sig själv.

Jag använder mig utav närade föräldraskap och coachande föräldraskap där jag på ett kärleksfullt, respektfullt och ödmjukt sätt ser, hör, lyssnar in och respekterar mina barns känslor, behov, val och deras sätt att vara. Jag är deras guide, men litar samtidigt till deras egna förmåga till att de lixom oss vuxna har svar och lösningar inom sig själva, men där jag går in och sätter kärleksfulla gränser när det behövs. Om vi lyssnar till våra barn så kan vi underlätta vårt föräldraskap och samtidigt stärka våra barns tillit till sin egen kraft och förmåga. Det här kräver att man måste släppa kontrollen, vilket kommer göra att både barnen och föräldrarna kommer uppleva större harmoni. Eftersom alla barn har olika behov så kan barnen lära oss vad de behöver för att utvecklas och må bra om vi är lyhörda. Min väg hit har varit en utmaning, men också en stor lärdom och gåva till mig själv och mitt föräldraskap. Efter som jag själv lever mitt liv genom hjärtat så vägleder jag dem också automatisk på samma väg, då de ser, hör och känner in hur jag agerar mot mig själv, andra och mot min omvärld.

Jag tror på det unika moderskapet där du som mamma intuitivt vet vad dina barn behöver. I min coaching kan jag lära dig mer om föräldraskap och hur du kan stärka ditt unika moderskap, din moderliga kraft.

Det här är en fråga som jag ofta får på instagram. Kosttillskott är något vi alla behöver idag då mycket av de naturliga vitaminerna och mineralerna har gått förlorade i vår kost idag. Vi utsätts också för mycket gifter och stress idag, så det är bra att stötta kroppen med kosttillskott så att den kan stärkas och driva ut gifter från kroppen. 

Vi äter många olika kosttillskott och de varierar beroende på vad våra kroppar behöver. De kosttillskott som jag alltid försöker att ha i vårt hem är: zink, b12, c-vitamin, spirulina, barley grass juice powder.

Kom ihåg att valet av kosttillskott är individuellt. Om du vill veta vilka kosttillskott som du kan behöva, så kan du boka in kost- och hälsorådgivning med mig så hjälper jag dig att hitta kosttillskott som passar dig.

Jag tror att vi alla är spirituella varelser, ett medvetande i en fysisk kropp, att vi i grunden är ett med allt, ett med naturen. och därför ska följa naturens rytm för att nå balans. Det innebär att tex äta mat som naturen har skapat till oss och inte det människan själv har hittat på, och att leva efter årstiderna. På sommaren är vi aktiva, vi är i full blom och får energi från t.ex jord, sol och vatten. På hösten ska vi förbereda oss och sakta ner inför vintern, och på vintern vilar vi och går inåt, och på våren blommar vi ut, energin ökar för att åter igen bli aktiv på sommaren. Jag har en stor tillit till naturen, den är intelligent och vet precis vad den gör. Observera, lev i harmoni med naturen och du kommer att skapa ett rikt liv.

"Det är dags att vi tar tillbaka vår egen kraft,
och börjar leva ett liv från våra hjärtan"
Translate »